La Verge dels dolors

Vaig néixer a l’Hospital Verge del Toro, igual que una part molt important dels menorquins que ara habitem l’Illa. Llavors els de Ciutadella naixíem a Maó. Mon pare m’explicava que el dia 27 d’agost, quan ja em volia independitzar de la meva mare, la comare de l’Hospital havia pensat anar a la platja en lloc d’assistir el part. N’Esteve es verderol, que era el peu pare, no li va deixar fer i vaig poder sortir el dia que tocava.

No tenc cap sentiment especial cap al «Verge del Toro». Si m’haguessin deixat triar haguera nascut a molts altres llocs. La petita anècdota crec que serveix per assegurar que és molt més important la qualitat d’un servei assistencial que no les parets on s’ofereix. De vegades no sembla que aquest criteri tan senzill estigui tan clar.

L’hospital Verge del Toro fa anys que és motiu esporàdic de debat polític. Els nostres representants estan convençuts que quan encarreguen un estudi elaboren un pla, estan donant resposta a les necessitats de les persones. Els calaixos de les administracions estan plens de plans inútils, que mai s’han fet servir, mentre que les caixes dels doblers estan més buides. La pregunta és igual de senzilla. Per què després de tants anys de debat, avui encara no hi ha un projecte decidit per construir un sociosanitari a Menorca? És possible que avui s’hagi de començar pràcticament de zero? Per què per fer unes proves i saber si l’edifici està en runa o no s’hagin d’esperar mesos i mesos? La tasca dels polítics no és fer un pla, ni encarregar un estudi; els hem contractat (votat) per gestionar. I cobren per fer-ho.

És necessari un sociosanitari a Menorca? No em fa falta cap estudi per estar segur de què sí. Una població que s’envelleix necessita més serveis. Quantes famílies no hi ha a Menorca que tenen un parent amb una greu malaltia crònica i necessiten una ajuda que no reben. No dic que tots hagin d’anar a un centre, però l’opció ha d’existir. És tan evident com que Balears no pot pagar 118 milions d’euros per reconvertir Son Dureta en un centre sociosanitari i Menorca continuar esperant que algun polític responsable encarregui un estudi. Al final ens conformarem amb encendre un ciri a la Verge dels Dolors.

Leave a Reply